• 22.září, 2018: Václav Zeman (KIZI) - Scala
  • 19.října, 2018: Jan Cibulka (Samizdat) - Datová žurnalistika
  • 9.listopadu, 2018: Václav Belák - workshop Python (Data Scientist at H2O.ai)
  • 23.listopadu, 2018: Václav Belák - workshop R (Data Scientist at H2O.ai)
  • 30.listopadu, 2018: Vendavo - workshop R
  • 7.prosince, 2018: Přemysl Horáček (Medio) - Data science ve webové analytice